liederen

‘Zing een nieuw lied voor de Heer, omdat Hij wonderen deed!’ Ps. 98, 1

UPrayse! heeft in de loop der jaren al heel wat hymnen en liederen geschreven die hun weg gevonden hebben in kerken, gemeenschappen en gebedsgroepen. Sommige liederen werden in vele talen vertaald, gebruikt in podcast series, (online) gebedsdiensten en conferenties. Niet zelden klonk de vraag om tekst, akkoorden en bladmuziek.  

UPrayse! wil graag een vindplaats zijn voor deze liederen, maar ook voor liederen die andere componisten, bewegingen of groepen graag met ons willen delen.  

Op deze pagina vind je tekst en muziek van vele verschillende hymnen, psalmen en liederen,  waar mogelijk met een video. Van sommige liederen vind je alleen de tekst met een video, maar geen bladmuziek. Dat zijn liederen die wij wel graag onder de aandacht brengen, maar waar © regels ons niet toestaan de bladmuziek aan te bieden. Voor zover mogelijk, word je verwezen naar de vindplaats van de betreffende bladmuziek. De pagina wordt regelmatig aangevuld en geüpdatet. Dus: stay tuned!