Hosanna, gezegend Hij die komt

C. Suijkerbuijk

Songtekst

Hosanna, hosanna, gezegend Hij die komt.
Hosanna, hosanna, Hij die komt in de Naam van de Heer.

Doe open alle poorten, laat de Koning binnengaan!
Doe open alle poorten, laat de Koning binnengaan!

Wie is die grote Koning?
Het is de Heer, de allerhoogste.
Wie is die grote Koning?
Het is de allerhoogste Heer!

Groot zijn de dingen die Hij deed.
Blinden zien en stommen spreken.
Lammen lopen en doden leven!