Jezusgebed

Byzantijnse traditie

Songtekst

O Heer Jezus,
Zoon van de ware God.
Jezus Christus Zoon van God
ontferm U over ons.