Jezusgebed

Byzantijnse traditie

Songtekst

O Heer Jezus, Zoon van de Ware God.
Jezus Christus Zoon van God ontferm U over ons.