Muziek in de MISSIONAIRE PAROCHIE

Een cursus van 3 avonden en, optioneel, 1 dag of weekend, waarin verschillende thema’s aan bod komen zoals: De muzikale gebedsleider, de muzikale structuur van de liturgie en muziek in de missionaire parochie. Ook wordt er tijd gemaakt om dit alles ‘in de praktijk’ te beleven door middel van ontmoeting, gebed, muziek en zang. 

 

Kosten

Avond: € 350 (per avond, exc. reiskosten))

Dag of weekend: € 350 (per dagdeel, ochtend, middag, avond)

Materiaalkosten per deelnemer: € 7,50

 

Tip

Organiseer de cursus samen met een andere parochie!


Een cursus in jouw parochie? 

Neem contact op via: info@uprayse.nl

 Avond 1 – de muzikale gebedsleider

Deze avond gaan we aan de slag met de basis: waarom zing je of speel je eigenlijk muziek in de kerk? En wat is muzikaal leiderschap? We denken na over de rol van de priester, diaken en muzikanten/zangers als (muzikale) gebedsleiders. Tot slot gaan we aan de slag met ‘missionaire’ muziek.

 

Avond 2 – de muzikale structuur van de liturgie
Hier staat de liturgie centraal! We kijken naar de grondstructuur van de liturgie (in het bijzonder de eucharistie), de rol van muziek en zang. Tot slot denken we na over onze eigen rol als muzikant/zanger in de liturgie.

 

Avond 3 – muziek in de missionaire parochie
Deze avond denken we na over hoe je ‘missionaire’ muzikale keuzes maakt en hoe je dit als team kunt doen. Tot slot kijken we naar wat we dan concreet gaan zingen.

 

Een dag of weekend

Een bijzondere dag of weekend waarin je de ‘theorie’ van de drie avonden in de praktijk mag gaan beleven in momenten van ontmoeting, gebed, muziek en zang.