Kom, o Geest des Heren, kom

C. Heidenbauer

Songtekst

Oo……..o..oh…..ooh…..oo……. o….ooh
O kom, o kom, Heilige Geest, met macht
O, kom, o kom, Heilige Geest, met kracht

Kom, o Geest des Heren, kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o trooster, Heil’ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor ’t hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is verwond,

maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Refrein
Als in tongen van vuur, daal neer!
Als een sterke storm, kom!
Als een bries die ons hart doordringt.
Kom, Heilige Geest, vervul ons hart.

Orig. “Pfingstsequenz”, tekst en muziek: Christian Heidenbauer, © Loretto Music 2014 (www.loretto.at)
Nederlandse tekst sequentie: J.W. Schulte Nordholt, Nederlandse tekst refrein: Cissy Suijkerbuijk/Ina Ruiter2

Partituur

Akoorden

Video