Nadat de Heer van tafel was opgestaan

Bas Suijkerbuijk

Songtekst

Nadat de Heer van tafel was opgestaan
en water in het wasbekken had gedaan,
toen waste Hij de voeten van hen die met Hem aten
en zo gaf Hij een voorbeeld. Dit heeft Hij gedaan:

‘Heer, wilt U mijn voeten wassen?’
‘Als Ik jou de voeten niet was, kun jij mijn deelgenoot niet zijn.’

Maar Simon Petrus zei tot Hem:
‘Heer, wilt U mijn voeten wassen?’
‘Als Ik jou de voeten niet was, kun jij mijn deelgenoot niet zijn.
Wat Ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het inzien.’

‘Als Ik, jullie Meester en Heer, je de voeten heb gewassen,
zoveel temeer moeten jullie ook elkaar de voeten wassen.’

‘Hieraan zullen alle mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn:
dat je de liefde bewaart onder elkaar.’

‘Een nieuw gebod geef ik U: Houd van elkaar zoals Ik u heb liefgehad.’
Doet nu zo voortaan.

Partituur

Akoorden

Video