Het ware licht

Cissy Suijkerbuijk

Songtekst

Het ware Licht, dat ieder mens verlicht,
is deze nacht in de wereld gekomen.
Ware God, geboren als een Kind,
Licht in de nacht dat het duister verlicht.

Vandaag is Jezus ons geboren
In de duisternis van ons bestaan.
Stralend Licht dat ons allen verlicht!
God-met-ons toont ons zijn aangezicht.

Vandaag is Jezus ons geboren
In de eenvoud van een arme stal.
Als een kind komt Hij hier onder ons,
Prins van vrede en heil, Zoon van God.

Vandaag is Jezus ons geboren.
Heel de schepping juicht haar Koning toe.
Hij treedt binnen, neemt hier zijn verblijf,
Om een mens onder mensen te zijn.

Vandaag is Jezus ons geboren.
Deze dag geeft Hij zichzelf aan ons.
Brood en wijn, zo is Hij ons nabij,
Grote God, vredevorst, maakt zich klein.

Partituur

Akoorden

Video