O kom o kom Emmanuel

tekst en muziek: onbekend, vertaling B. Suijkerbuijk

Songtekst

O kom, o kom Emmanuel


1. O kom, o kom, Emmanuël,
verlos uw balling, Israël.
Het zucht in ’t donk’re ballingsoord,
verwacht Gods Zoon, maar onverhoord.R.

R. Wees blij! Want Hij, Emmanuel,
wordt onder u geboren, Israël!

 2. O kom, o Wijsheid, toon ons uw blik,
die alles hier op aarde beschikt.
Kom, leer ons door voorzichtigheid
de wijze weg naar heerlijkheid.R.

3. O kom, o Adonai Roï
die op de top van Sinaï
de wet die naar het leven leidt,
gegeven hebt in macht en majesteit.R.

4. O kom, o Wortel Isaï,
en voer ons weg uit alle tirannie:
de vijand die met harde hand
ons onderdrukt in ’t dodenland. R.

5. O kom, die Davids Sleutel zijt,
en open ’t hemels koninkrijk.
Doe ons de weg naar boven gaan
en sluit het pad naar dood en ondergang.R.

6. O kom op uit het Oosten, o Zon,
die met uw stralen helend tot ons komt.
Verdrijf wat nacht en nevel is,
de schaduw van de dood en duisternis.R.

 7. O kom, Gij die de ware Koning zijt,
die Jood en heiden, allen bevrijdt.
Verlos wie, zich van zonde bewust,
als dienaar hopend uitziet naar uw rust.R.