Wie in Jezus is gedoopt

Bas Suijkerbuijk

Songtekst

Wie in Jezus is gedoopt
heeft Jezus Christus aangedaan.
Wie in Jezus is gedoopt draagt Hem als kleed.
Wie Jezus is gedoopt
heeft Jezus Christus aangedaan.
Wie in Jezus is gedoopt draagt ook zijn naam.

Door de doop zijn wij begraven,
door de doop weer opgestaan.
In Hem zijn wij geschapen naar zijn beeld.
Door de doop zijn wij begraven,
door de doop weer opgestaan.
Wij sterven en wij leven in Hem.