Vol eerbied Christus

Cissy Suijkerbuijk

Songtekst

Vol eerbied, Christus,
aanbidden wij uw kruis
en wij zingen de lof van uw heilige verrijzenis.
Want zie, door uw kruis kwam er vreugde in heel de schepping.