ONS BESTUUR

We stellen even voor:

de heer dr. J.W.M. Beenakker

Voorzitter

mevrouw A.J. van Reeken - de greeuw

Secretaris

de heer ir. H.A.P. Cruts

Penningmeester

BELEIDSPLAN

Doelstelling van UPrayse!

Het ondersteunen van rooms-katholieke en andere christelijke initiatieven, met name op artistiek gebied; het initiëren van projecten (zowel fysiek als online) die bijdragen aan de evangelisatie en aan schoonheid en gemeenschap in een christelijk perspectief, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Onze missie

UPrayse! is een ‘artistieke familie’ en (online) platform voor muzikanten en andere artiesten en creatievelingen die een bijdrage willen leveren aan het leven van de kerk. UPrayse! wil met mensen en gemeenschappen op weg gaan om artistieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen ten dienste van de kerk en evangelisatie.

 

Onze visie

Bij UPrayse! geloven wij in de kracht van kunst en muziek die verbindt en één maakt, die mensen en gemeenschappen heelt en vernieuwt. De schoonheid van kunst en muziek geeft beelden, woorden en klanken aan de vaak onuitgesproken ‘dingen van de ziel’. Deze ‘helende schoonheid’ houdt de kerk in leven!

 

Huidige situatie

Op 29 december 2020 is Stichting UPrayse! formeel gestart, maar in het jaar hiervoor zijn we al voorzichtig begonnen. Zo mocht UPrayse! tijdens de Corona pandemie samen met vele andere muzikanten een wekelijkse muzikale bijdrage leveren aan de vieringen van onlinemis.nl. Daarnaast verzorgde UPrayse! op 2e Pinksterdag 2020, samen met andere muzikanten, de zang en muziek bij de eerste landelijke Charisdag in Nederland. In 2020 en 2021 componeerde UPrayse! Verschillende nieuwe liederen voor de advent, kersttijd, vastentijd en Pasen. Tevens werd UPrayse! uitgenodigd om het Pastoraal congres ‘als God ons renoveert’ muzikaal te ondersteunen en zal zij in 2022 onderdeel uitmaken van het muzikale team van de conferentie ‘De missionaire parochie/Als God renoveert’.

 

Korte termijn ambitie

Mooie kerkelijke muziek opent harten voor God. We willen daarom nieuwe liederen produceren, maar ook bijdragen aan de verspreiding van deze muziek door de bladmuziek te publiceren, een meezing versie voor YouTube te maken, muziekdagen te organiseren, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Gods liefde is er voor iedereen en kan op vele manieren ontdekt worden. We geloven dat een van deze manieren de schoonheid is, zoals deze in de natuur, de kunst en de muziek te ervaren is. We willen nieuwe activiteiten ontwikkelen en ontplooien die mensen deze schoonheid laat ervaren en zo hun harten opent voor God. Daarnaast willen we activiteiten en projecten van derden ondersteunen die de nieuwe evangelisatie en opbouw van de kerk steunen.

 

Wijze van werving van gelden

Stichting UPrayse! ontvangt haar inkomsten door middel van donaties, subsidies, schenking en erfstellingen. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven.