Alleluia. Levende Heer

Cissy Suijkerbuijk

Songtekst

Verrezen Heer, aanwezig onder ons.
Voor ons gebroken, geofferd Lam van God.
Aan ons gegeven in uw Lichaam en uw Bloed,
dat wij hier delen, dat onze zielen voedt.

Alleluia, alleluia. Jezus leeft! Alleluia.
Alleluia, alleluia. Hij is waarlijk opgestaan.

U bent gegaan door dood en angst en pijn.
U daalde neer in de diepte van ons zijn.
En door uw gave op het kruis verrijzen wij.
U werd geofferd en daarom zijn wij vrij.

Brood van zuiverheid en waarheid.
Brood dat ons nieuw leven geeft.
Bloed, vergoten voor de zonden van de wereld.

Levende Heer, verrezen uit het graf,
uw helder licht reikt tot in de diepste nacht.
En nu wij weten dat U leeft getuigen wij.
U blijft aanwezig tot het einde van de tijd.