Mini-conferentie Missionaire Parochie

“Aanstaande zaterdag gaan we er weer voor: de Mini-Conferentie Missionaire Parochie! De afgelopen weken is er opnieuw veel tijd en energie gestoken in het organiseren en voorbereiden van deze conferentie, en wij van UPrayse! zijn bezig geweest met de voorbereiding van de gebedsmomenten en de eucharistieviering. Ook deze keer is er een gelegenheidsband samengesteld met wie we in de afgelopen weken samen hebben gerepeteerd. Verschillende liederen van vorig jaar zijn opgefrist en enkele nieuwe liederen ingestudeerd. 

 

Bij UPrayse! proberen we, geïnspireerd door het Tweede Vaticaans Concilie, vorm te geven aan een levende en participatieve liturgie die gelovigen meeneemt in het gebed en de ontmoeting met Jezus. Dit doen we door het zingen en spelen van passende muziek die aansluit bij onze eeuwenlange, rijke liturgische traditie, maar in een ’taal’ die mensen van vandaag kunnen verstaan, zodat iedereen  gemakkelijk zelf kan deelnemen. We willen bruggenbouwers zijn tussen het oude en het nieuwe en zo ruimte geven aan vernieuwing die niets afdoet aan de sacraliteit van de liturgie, maar haar juist nieuw leven inblaast. Hierbij kijken we altijd naar wat de kerk ons voorhoudt, maar ook naar ‘de tijd’ waarin wij leven en naar wat jongere generaties beweegt en bezighoudt.

 

Voor de komende conferentie zullen we putten uit de muziek die we vorig jaar hebben gezongen, maar er zijn ook enkele nieuwe liederen geschreven en ingestudeerd. Eén van die liederen is passend bij het thema van de dag ‘Hier ben ik, Heer, zend mij’ (Jesaja  6, 8), en bij de liturgische viering van het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap). Geïnspireerd door de liturgie van deze dag, sluiten wij ons aan bij het ja-woord van Maria en zingen we: ‘Hier ben ik Heer, om uw wil te doen.’

Wij zien er naar uit om samen u te gaan zingen en vieren. En uiteraard hopen we u of jou te mogen ontmoeten in onze stand!